Tag: ikhedut portal status

મગફળી ખોદવા માટે સાધન સહાય યોજના । Scheme for Agricultu...

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઓજાર/સાધન માટે સહાય યોજના ચલાવવામાં આવી છે. ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર ...

પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ સાધન માટે સહાય યોજના । Scheme for Agric...

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઓજાર/સાધન માટે સહાય યોજના ચલાવવામાં આવી છે. પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ ...